Çocukların eğitiminde önemli bir yer edinen okul öncesi ne öğretilir? Okul öncesi eğitim genellikle 3 yaşından 5 yaşına kadar olan bir eğitimdir. Çoğu ülkede zorunlu değildir ancak 6 yaşında çocuk ilköğretime başladığında iyi uyum sağlayabilmesi için çocuğun entelektüel, duygusal ve motor gelişimini teşvik etmek için oldukça önemlidir.

Erken çocukluk eğitimi olarak da adlandırılan bu eğitim, çocuğun yeteneklerini geliştirmeye ve onları daha sonra yapmak zorunda kalacakları öğrenmeye hazırlamaya çalışır.

Bu nedenle okul öncesi eğitime gerekli önem verildiğinde çocukların gelişimleri daha olumlu olduğu gibi okul uyumları da yüksek olacaktır. Okul öncesi dönem bu nedenle çocuğun gelişimine ve öğrenme sürecine çeşitli alanlarda katkı sağlayan bir sistemdir.

Okul Öncesi Eğitimde Duygu Eğitimi

Çocuklar okul öncesi eğitimde duygularını düzenlemeyi, çatışmaları çözmeyi ve sınıfta bir arada yaşama kurallarına saygı duymayı öğrenirler. Duygusal zeka çocuklarda doğuştan gelmez. Deneyimler ve ilişkiler yoluyla elde edilir. Bu nedenle ebeveynlerin ve ayrıca öğretmenlerin duygusal gelişimlerindeki rolü çok önemlidir. Okul öncesi duygu eğitimi bu açıdan oldukça yararlıdır.

Çocuklarda duygular, kişisel gelişimlerinin önemli bileşenleridir. Okul öncesi dönemde diğer çocuklarla etkileşime girerek sosyal-duygusal becerilerini geliştirir ve çevre ile etkileşim becerilerini test ederler.

Teknik olarak, çocuklar nasıl hissettiklerine göre hareket eder ve bu nedenle duygular davranışlarına yansır. Aileler şu soruyu çok soruyor olabilirler: okul öncesi ne öğretilir? Bu sorunun temel cevabı duygulardır, diyebiliriz.

Bir çocuk öfke, hayal kırıklığı veya hoşgörüsüzlük gibi yıkıcı duygularla nasıl başa çıkacağını bilmediğinde, farklı sorunlarla karşılaşabilirler. Yetişkinlerdeki birçok olumsuz davranışın, çocukluk duygularıyla baş edememelerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Çocuklarda duygularla çalışmanın önemi, sadece duygusal zeka gibi kapasitelerin oluşmasında değil, aynı zamanda çocukları sağlıklı, üretken ve sosyo-duygusal olarak mutlu yetişkinler haline getirmek içindir.

Okul Öncesi Eğitim ve Çocukların İletişim Becerileri

Çocukların okul öncesi dönemde kendilerini ifade edebilmeleri ve başkalarıyla diyalog kurabilmeleri için güven kazanmaları gerekir. Sınıfta gerçekleştirilen etkinlikler ile dinleme ve iletişim becerilerini geliştirmeye çalışır. Çocuklar dil becerilerini geliştirirken konuşma becerilerini de geliştirirler. 4 ila 5 yaş arasındaki çocuklar daha karmaşık yönergeleri takip edebilir ve yaptıkları her şeyi sayabilirler.

Hikayeler uydurabilir, dikkatlice dinleyebilir ve hikayeleri tekrar anlatabilir. Hatta çok iyi bildikleri bir hikayeyse bundan sonra ne olacağını söyleyebilirler. Bu nedenle okul öncesinde öykü yoluyla yapılacak eğitim iletişim becerileri için oldukça yararlı olacaktır.

Okul Öncesi Eğitim ve Okumaya İlgi Geliştirme

Okul öncesindeki çocuklar nasıl okuyup yazacaklarını bilmezler. Ancak erken çocukluk eğitiminin ilk aşamalarından itibaren, sınıfta okuyarak ve hikayeleri okul öncesi çocukların seviyesine yaklaştırarak kitaplara olan ilgiyi teşvik etmek sağlanır. Çocuklar bu dönemde okuma becerilerine ve harflere dikkat ederler. 1. Sınıf için bu dönem oldukça önemli bir temel oluşturacaktır.

Fiziksel Beceriler ve Okul Öncesi Eğitim

Peki, bunların dışında okul öncesi neler öğretilir? Fiziksel etkinlikler edinilen önemli beceriler arasındadır. Fiziksel aktiviteler ve vücut hareket oyunları çocukların kendilerini tanımaya, vücutlarını daha iyi kontrol etmeye ve spora hazırlar. Koordinasyon, kontrol, denge ve hareket becerilerini geliştiren aktivitelerle fiziksel becerilerini geliştirirler.

Bu yaşlarda kaba motor becerileri olan yürüyüş, pedallı/pedalsız bisiklet, yüzme gibi beceriler ve ince motor becerileri olan boyama, kesme, yapboz, kil modelleme, yaşına uygun yapı parçaları oluşturma becerileri gelişir. Ayrıca hayal gücü ve dil gelişimleri de hızlanır.

Değerler ve Okul Öncesi Eğitim

Çocuklar toplumda yaşam için temel ilkeleri tanımalıdır. Başkalarına saygı, hoşgörü, empati, çeşitlilik veya cömertlik temelinde hareket etmeleri öğretilir.

Dostluk, cömertlik, sabır ve saygı gibi değerler çocukların sağlıklı gelişimi için olmazsa olmazdır. Çocukları daha iyi yetişkinler yapmak için küçük yaşlardan itibaren değerler konusunda eğitim yapmak gerekir.

Değerler, bireylerin kişiliğini yansıtır ve içinde yaşadığımız aile, okul, kurumlar ve toplum tarafından belirlenen ahlaki, kültürel, duygusal ve sosyal tonun ifadesidir. Bu nedenle okul öncesi eğitimde temel değerlere yönelik davranışsal deneyimler yapılır.

Çünkü erken çocukluktan itibaren değerlerin içselleştirilmesi gerekir. İlk yıllardan öğrenilenler unutulması zor olduğu gibi uygulaması kolay alışkanlıklar ve gelenekler haline gelmektedir.

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir