_

Sosyal Bilimler Zümresi

_

Sosyal Bilimler Zümresi, öğrencilerin hayata hazırlanmasını ve sosyal bilimlerin ihtivasına hâkim olmalarını amaçlar. Zümremiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı ve evrensel değerler ışığında çağdaş, bilinçli, özgürlükçü ve katılımcı bireyler yetiştirir. Öğrencilerimize, sosyal hayatın gereklilikleri konusunda farkındalık oluşturulmasının yanı sıra sosyal bilimlerin metotlar ve araştırmalar hakkında derinlemesine bilgiler sağlanır.

 

Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre temel bilgilerden başlayarak Atatürk ilke ve inkılapları vatandaşlık bilgileri, inkılap tarihi, coğrafya, tarih ve felsefe alanlarında kapsamlı okumalar ve tartışmalar gerçekleştirilir. Böylece evrensel değerlerin yanı sıra milli bilinç ve manevi değerler geliştirilir. Geçmişin tecrübelerini ve çağımızın şartlarını bir arada öğrenerek geleceğe güven ve umutla bakan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

_

Sosyal Bilimler Zümresinin Temel Amaçları

_

Öğrencilerimiz, Sosyal Bilimleri Zümresinin çalışmalarıyla aşağıda sayılan hasletlere sahip olurlar.

  • Öğrencilerimiz düşünen, araştıran, istişare eden ve anlaşabilen bireyler haline gelir.
  • Hak ve yükümlülüklerini bilir.
  • Ulusal ve evrensel değerleri bilir ve yaşatır.
  • Kültürel mirasını tanır ve saygı duyar.
  • Kişilik gelişimini sürdürür, medeniyetimizin inceliklerini özümser ve barış içerisinde yaşamanın güzelliklerini bilir.
  • Dünya ve ülke tarihi hakkında geniş bilgi sahibi olur.
  • Memleketinin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanır.
  • Özgür düşüncenin, adaletin ve hoşgörünün kıymetini bilir ve hayatına uygular.
  • Sosyal bilimlerde araştırma yapma, bilgiye ulaşma ve yayma konularında özgüven sahibi olur.