_

Türkçe-Edebiyat Zümresi

_

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığının ve Türk dünyasının temel dil ve edebiyat değerlerine bağlıdır. Aynı zamanda modern eğitim usul ve felsefelerini yakından takip etmektedir. Öğrencilerimizin, ana dilimizin tüm imkanlarını kullanabilmeleri için okulumuzda; okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarının tamamında bütüncül bir gelişim amaçlanmaktadır. Türk dilinin ahengini ve güzelliklerini hayatın her alanında kullanabilen, aynı zamanda dilimize bağlı kültür mirasımızı tanıyıp zevk alabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin Türkçe bir metnin edebi değerini tespit edebilmelerinin ve kendi sözlü ve yazılı ürünlerini üretebilmelerinin önünü açıyoruz.

_

Türkçe-Edebiyat Zümresinin Temel Amaçları

_

Öğrencilerimiz, Türkçe ve Edebiyat Zümresinin çalışmalarıyla aşağıda sayılan hasletlere sahip olurlar.

 • Ana Dilimizin doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavrarlar.
 • Hayat boyu okumanın kıymetini anlayıp sistemli ve eleştirel okuma becerisi kazanırlar.
 • Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimini öğrenirler.
 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlakî, kültürel ve evrensel değerleri anlarlar.
 • Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini okuyup, onların tür, yapı ve içerik özelliklerini farkederler.
 • Etkin dinleme ve anlama becerilerini geliştirirler.
 • Bilgi, tecrübe, duygu ve hayallerini yazarak ifade etme becerilerini geliştirirler.
 • Hitabet yeteneklerini geliştirerek kişi ve toplum önünde kendini doğru ifade etme hasletlerini geliştiriler.
 • Edebi eserleri inceleme ve üretme zevkine erişirler.
 • Etkin okuma, araştırma, soru sorma ve çözüm üretme becerilerini geliştirirler.
 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bakış açısı kazanırlar.