Eğitim hususunda kolej ile okul arasındaki fark nedir? merak ediliyor. Üniversite ve okul arasında bulunan farklar, kurallar, konuların seçilme durumu, öğretmen-öğrenci ilişkileri gibi bir takım faktörlerde yer alır.

Bütün öğrenciler, bursluluk sınavını geçmesinin ardından bir okuldan bir koleje geçiş yapar. Bir okul ile kolej arasında bariz farklar mevcuttur. Önce her bir terimi ayrı şekillerde ele alacağız. Ardından ise bir kolej ile bir okul arasında bulunan farkları açıklayacağız.

Okul Nedir?

Okul, üzerine yükseköğretim binasının inşa edildiği bir yapıya benzeyen eğitim kurumunu ifade eder. Bir okul genel olarak ilk ve orta öğretimin sunulduğu bir eğitim enstitüsüdür.

Eğitim ile ilgili ahlaki değerlerin ve milliyetçi duyguların okullar aracılığı ile çocuklara verilmesi amaçlanır. Bunun sebebi, okula devamlılık sağlayan çocukların hâlâ büyüme aşamasında olmasıdır ve öğretmenler doğru ve yanlışı anlayabilme hususunda onlara yardımcı olmaya çalışırlar. Genel olarak, bir okuldaki öğretmen ve öğrencinin ilişkisi, anlayışa dayalı olur fakat çok yakın durumda da değildirler. Öğrencilerin ileri sınıflara ulaştığı vakit, bu durum değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra bu öğretmen her zaman ilkelerine bağlıdır.

Okullarda Disiplin Var Mıdır?

Okul her açıdan resmi bir kurumdur. Bunun sebebi, çocukların küçük yaşta olması ve rehberliğe ihtiyacı duymalarıdır. Üniforma, bir okulda yer alan kuralların bir parçasıdır diyebiliriz. Fakat bazı ülkelerde, bazı okullarda bu tür bir üniformalar yer almaz. Öğrenme söz konusu olduğu için öğrenciler bütün sınıfa katılmak zorunda olurlar. İstedikleri durumlarda bir sınıfı görmezden gelmeleri mümkün değildir.

Kolej Nedir?

Kolej terimi birbirinden farklı ülkelerde başka kullanımlara sahip durumda olsa da, hepsi bir öğretim enstitüsü şeklinde atıfta bulunurlar. Bu, çocuğun okul hayatının sonrasında kolejde olduğu anlamını taşır.

Öte yandan kolejler, okullarda uygulanan öğrenci karakterini şekillendirmeyi amaçlamasından çok, bilgi edinmeyle daha çok ilgilenen öğretmenlerin, çevre ve tutum açısından daha tarafsız konumdadır.

Kolejlerde Öğrenci-Öğretmen İlişkileri Nasıldır?

Kolejler öğrencilerin bilgi tabanını pekiştirmeleri, kazandıkları dereceyi de endüstride bir iş bulmak için değerli hale getirerek, gelecek için hazırlamayı amaçlar.

Kolejlerde bulunan öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişki göz önüne alındığında, yetişkinler yetişkinlerle uğraşma halindeyken buradaki ilişki daha dostça olur. Fakat yine de bu durumlar öğretmenin ilke ve tutumlarına göre farklılık gösterebilir. Okullara nazaran, kolejler her açıdan resmi durumda değildir. Kolejlerde, kendini dayatan bir disiplin anlayışı da vardır.

Kolej ve Okul Arasındaki Fark Nedir?

Kolej ve okullar arasında belli başlı farklılıklar bulunur. Bu farklılıkları belirlenen durumlar halinde açıklayacağız. Okulun ve kolejlerin tanımları şöyledir:

 • Bir okul ilk ve orta öğrenimi genel olarak sunmakta olan kurumdur.

 • Bir kolej, daha kapsamlı eğitim kurumu olarak ifade edilir.

Kolej ve okullardaki fiziksel imkânlar:

 • Bir okul bilindiği üzere bir kolejden daha küçük imkânlara sahiptir.

 • Kolejin olanakları ise bir okuldan daha büyük durumdadır.

Okul ve kolejin yapıları şu şekildedir:

 • Bir okulun sahip olduğu yapı tek parçalıdır.

 • Kolej kapsamındaki okullarda ise çeşit çeşit bölümler bulunur.

Kurallar ve düzenlemeler ise şu şekildedir:

 • Öğrencilerin okullarda birçok kural ve yönetmelik izlemesi gerekir. Ayrıca üniforma giymeleri şarttır.

 • Kolejlerde ise oldukça az sayıda kısıtlamalara rast gelinir ve üniforma zorunluluğu olmayabilir.

Kolej ve okullarda ahlak ve milliyetçilik:

 • Bir çocuk, hayatının erken yaş dönemlerinde bir okula katılım sağlar. Okullarda ise ahlak ve milliyetçiliğin yüzeysel öğretileri bulunur.

 • Kolejlerde ise çeşitli etkinlikler ile konuların özüne inilerek pekiştirmeler yapılır.

Karar verme durumu:

 • Okul öğrencilerin kuralları takip ederek karar vermesini önemser ve bunu bekler.

 • Kolejler ise öğrencilere ne yapmak istedikleri hususunda karar verme özgürlüğü sunar.

Kolej ve okullar içerisindeki öğretim yöntemi:

 • Bir okulda, gereken bilgilerin çoğunu öğretmen sağlar.

 • Bir kolejde, rehberlik öğretmenleri tarafından bir süreç yönetimi oluşturulur. Öğrenci, tek başına öğrenecek düzeyde bilgilerini genişletmek zorunda bırakılmaz.

Kolej ve okulların gerekli durumlar ile farklıları bu şekilde ifade edilir. Okul yaşantısı bakımından kişiye fayda sağlayacak eğitim türleri bulunur. Bunlarda okul ve kolej olarak ayrılabilir. Gösterilen farklılıklar tabi ki mevcut okullar kapsamında değerlendirilmiştir.

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir