_

Lise Rehberlik

_
Eğitimin sevgi, saygı, hoşgörü ve güven ile başladığı düşüncesinden yola çıkarak 30 yıllık tecrübelerimizi sevgili öğrencilerimiz ile paylaşmaktayız. Eğitim anlayışımızda her çocuk özeldir ve tektir, öğrencilerimizin istek ve inançları bizim için daima önemlidir. Yalnızca ders çalışarak bir çocuğun gelişiminin yeterli olamayacağından hareketle bütüncül eğitimi esas almaktayız Bu sebeple okulumuzda, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine destek olurken aynı zamanda fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin bütün halinde yaş gruplarına uygun hale getirerek değerlendirme sağlamaktayız. Fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, akıl oyunları, sportif oyun saati ve robotik kodlama gibi birçok alanda eğitim vererek öğrencimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. MY Kolej öğrencileri; kendine güvenen, en ileri bilgiler ile donatılmış, yaratıcı, girişimci, araştırmacı ve toplumsal değerlerimize bağlı bireyler olarak yetişirler.
_

Hedef ve Amaçlar

_
  • Öğrencilerimizin eğitsel ve akademik başarısını, bireysel kazanımlar doğrultusunda geliştirme ve bu yönde doğabilecek problemlerle baş edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz.
  • Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin farkında olabilme becerilerini geliştiriyoruz.
  • 11 ve 12. Sınıftan itibaren kariyer planlaması bilinci oluşturarak sınavlara doğru hazırlanmalarını sağlıyoruz.
  • Öğrencilerimiz eğitim danışmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz tarafından takip edilerek eğitsel durumu süreç içerisinde değerlendirilmektedir.
  • Belirli periyotlarda aile bireyleri ile iletişim kurularak öğrencinin performans ve ilgilendiği alanlar üzerinde paylaşımda bulunuyoruz.