_

Matematik Zümresi

_

Matematik evrenin ortak dilidir. İnsanlar din, renk, fikir ve hatta dilleri farklı olsa bile matematik üzerinden anlaşabilmiş; ortak bir paydada buluşabilmişlerdir. Nitekim, bir gün başka bir galaksiden zeki uzaylılarla karşılaşırsak, dilimizi veya kültürümüzü paylaşmazlardı, ancak aynı matematiksel keşifleri çok iyi yapmış olabilirlerdi.

 

Evreni anlamak için elimizdeki en değerli araç matematiktir. Böylece hesaplamalar yapar, ölçer, anlamlandırır, sorular sorar ve cevaplarını ararız. Matematiksel düşünme ve algılama yeteneği ile insanların, gerçek dünyayı matematiğin diliyle modelleme yeteneklerine sahip olmaları beklenir. Böylece öğrencilerin dünyanın gerçeklerini ve ihtiyaçlarını bu muhteşem dil ile ifade edebilmeleri sağlanır.  

 

Matematik ve geometri derslerinde öğrencilerimize evreni tanıma, soru sorma, sorun çözme, farklı çözüm yöntemleri üretebilme(perspektif), çözümlerini kontrol etme ve çıkardıkları sonuçları paylaşma becerileri kazandırmayı hedefleriz.

_

Matematik Zümresinin Temel Amaçları

_

Öğrencilerimiz, Türkçe ve Edebiyat Zümresinin çalışmalarıyla aşağıda sayılan hasletlere sahip olurlar.

  • Yaşlara göre temel ve ileri düzeyde matematik aygıtlarını kullanırlar.
  • Kavramsal ve soyut düşünme yeteneklerini geliştirirler.
  • Bakış açılarını genişletip evreni daha iyi tanırlar.
  • Problem çözme becerilerini geliştirirler.
  • Neden-sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları daha iyi anlarlar.
  • Matematikte kullanılan işaret ve işlemleri öğrenerek matematiğin evrensel iletişim metodunu kavrarlar.
  • Tümdengelim, tümevarım, anlamlandırma ve genelleme yöntemlerini öğrenir ve hayatlarında uygularlar.
  • İstatistik ve fen bilimlerini anlamaları ve derinleşmeleri için temel oluşturacak kuram ve araçları öğrenirler. Böylece disiplinler arası çalışmalara hazırlık yaparlar.