_

Sanat Zümresi

_

Sanat Zümresi görsel sanatlar ve müzik eğitimini bir bütün olarak ele almaktadır. Sanat eğitimiyle öğrencilerimizin hayallerini, duygularını ve yaratıcılıklarını bütüncül bir zevk algısıyla birleştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencinin güzeli fark etme serüveninde onlara yardımcı oluyoruz. Özgür düşünce ve yapıcı eleştiri ilkeleriyle hareket ediyoruz. Böylece öğrencinin zevk, yetenek ve saygı üçgeninde kendini derinlikli ifade imkânı bulmasını sağlıyoruz.

 

Sanat bir milletin kültür zenginliğini ve sosyal hayatını beslemektedir. Resim, müzik, mimari, heykel, tiyatro, minyatür ve daha nice ulusal ve evrensel eserlerin öğrencilerimize tanıtılması hedeflenmektedir. Bunlardan biri veya birkaçıyla ilgilenen ve üreten öğrencilerimiz atölye çalışmalarıyla özgün eserler ortaya koymaktadır.

_

Sanat Zümresinin Temel Amaçları

_

Öğrencilerimiz, Sanat Zümresinin çalışmalarıyla aşağıda sayılan hasletlere sahip olurlar.

 • Öğrencilerimiz sanat okuryazarlığını ve estetik zevkini edinirler.
 • Hayal güçlerini geliştirirler.
 • Müzik, resim ve sahne sanatlarında üretme disiplini ve ilgilenme zevkini öğrenirler.
 • Sanat dallarını ve ilgili terimlerini bilirler.
 • Temel enstrüman ve malzeme bilgisi edinirler.
 • Ritim tutma ve çok sesli duyabilme yeteneğini edinirler.
 • Dünyayı sanatla anlamlandırma ve tanıma becerimi kazanırlar
 • Kendisini sanatla ifade edebilirler.
 • İki ve üç boyutlu düşünme ve algılama yeteneği edinirler.
 • Bağımsız eser takip etme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
 • Milli, manevi ve evrensel değerleri sanat gözüyle görür ve yaşatırlar.
 • Çevre ve doğa bilinci edinirler.
 • Yaşam boyu sanatla ilgilenirler.
 • Sanat eserlerini, örgü, doku ve üslup farklarına göre ayırıp sınıflandırırlar.
 • Sanat akımlarını bilirler.
 • Dünya müziğinin büyük eserlerini tanırlar.
 • Resim sanatının ulusal ve evrensel ustalarını ve eserlerini tanırlar.