_

Spor Zümresi

_

Spor Zümresi, öğrencinin akıl ve beden gelişimini aynı anda geliştirmeyi hedeflemektedir. Kendisini, fiziki becerilerini ve ilgi odağını kavrayan bir öğrencinin özgüveni ve olayları kavrama yetenekleri ciddi düzeyde artmaktadır.

 

Zümremiz kendisini okulun yalnızca bir araştırma ve eğitim bölümü olarak görmemektedir. Spor zümresi çocuğun disiplin, kurallı çalışma, liderlik ve özgüven gibi birçok hasleti kazanmasını sağlarken internet bağımlılığı, tembellik ve daha nice kötü alışkanlığı da bırakmasında etkin rol oynamaktadır.

_

Spor Zümresinin Temel Amaçları

_

Öğrencilerimiz, Spor Zümresinin çalışmalarıyla aşağıda sayılan hasletlere sahip olurlar.

 • Öğrencilerimiz kurallı davranma ve kurallara uyma alışkanlığı edinir.
 • Takım arkadaşları ve rakipleriyle iş birliği içerisinde hareket etme bilinci edinir.
 • Kişisel becerilerini bir takım içerisinde ve takımın parçası olarak değerlendirmeyi öğrenir.
 • Postür bozukluklarını giderir.
 • Fiziki denge ile beraber odaklanma ve dengeli düşünme kabiliyetlerini de kazanır.
 • Disiplinli çalışma ve disiplinli yaşamayı öğrenir.
 • Etkinlikler içerisinde liderlik ve özgüven kazanır.
 • Pratik çözümler üretme yeteneği gelişir.
 • İdmanlar ve etkinliklerle birlikte zamanı doğru kullanmayı öğrenir.
 • Spor müsabakalarıyla kazanmanın güzelliklerinin yanı sıra kaybettiğinde tebrik etmenin erdemini öğrenir.
 • Yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda yeteneklerine göre yer alır.