_

İlkelerimiz

Eğitim bir tutkudur

_
 • Okul, akıl ve ruha beraberen hitap eden bir bütündür. Ruhi tekamülü de hedef alır. Yalnızca öğretim değil; eğitim de bizim görevimizdir. Bu eğitim Anadolu irfanını da içerir. Anadolu irfanı ise bilginin kullanım maksadının bilinmesidir. Bir başka ifadeyle toplumun ve eşyanın manasını kavramaktır.
   

 • Kurumlarımız insan merkezlidir. İnsan saygıdeğer bir varlıktır. Tüm sanat, ekonomi, bilim ve sair alanlardaki faaliyet insanın huzuru içindir.
   

 • Kurumlarımız çalışanlarına ve öğrencilerine hem hak hem de sorumluluklar yükler. Bunların beraberce yerine getirilmesiyle artık huzur ortaya çıkar.
   

 • Kurumlarımız hayatı 3 boyutla yaşamanızı ister. Bunlar aile hayatı, iş hayatı ve sosyal hayattır. Aile hayatında düzen iş hayatında düzeni; iş hayatında düzen sosyal hayatta düzeni getirir. Okul yalnızca çalıştığımız bir yer değil; aynı zamanda arkadaşlar edindiğiniz bir merkezdir.
   

 • Kurumlarımız kardeşlik hukukunu esas alır. Tüm çalışanlar kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getirir. İyi niyet, yardımlaşma ve bir hedef doğrultusunda çalışma kardeşlik hukukunun gereğidir. Aynı şekilde birbirinin eksikliklerini gidermek ve zarar vermekten mutlak suretle kaçınmak da aynı hukukun sonucudur.
   

 • Kurumlarımızda fırsat eşitliği vardır. Hiçbir renk, din, dil, ırk veya cins bizim için ayrıştırıcı bir sebep değildir.
   

 • Kurum kültürümüz terkipçidir. Yani her şeyi biz sıfırdan icat edelim demiyoruz. İyi olanları alırız. Geliştiririz. Kuşatır ve kendi renklerimizle boyarız.

_

Misyonumuz

_

Memleketimizin insanlarını yetiştirmek ve ülkemizi daha iyiye götürmek için insana yatırım yapıyoruz.

 
_

Vizyonumuz

_

Bize çok şeyler veren ülkemize borcumuzu ödemek için kendisini, çevresini ve dünyayı anlayabilen gençler yetiştiriyoruz. Güvenilir ve nitelikli okullarımızla Türkiye’nin en iyisi olmak için çalışıyoruz.