_

Fen Bilimler Zümresi

_

Fen Bilimleri Zümresinin en değerli aracı meraktır. Doğa ile alakalı her konuda neden, nasıl ve ne için sorularının cevaplarını evrensel metotlarla disiplinli bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Fizik, kimya ve biyoloji gibi temel disiplinlerin nasıl mühendislik, tıp ve daha nice kıymetli araştırma dallarına bölündüğünü heyecanla takip ediyoruz. Öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve gözlem yapma usullerini öğrenirlerken, onların bilimin gerçek gücü olan bilgiye kuşkuyla bakma yeteneklerini destekliyoruz. 

 

Öğrencilerin soru sorma, deney yapma, inceleme, sonuçları analiz etme potansiyellerini ortaya çıkaracak çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Bunlarla beraber, uluslararası düzeyde bilgiye ulaşma, irdeleme ve üretme metotlarını tanıtarak öğrencilerimize bilimsel okur yazarlık kazandırıyoruz.

_

Fen Bilimler Zümresinin Temel Amaçları

_

Öğrencilerimiz, Fen Bilimleri Zümresinin çalışmalarıyla aşağıda sayılan hasletlere sahip olurlar.

  • Öğrencilerimiz, keşfetme heyecanları ömür boyu canlı tutarlar.
  • Sorgulama, araştırma ve fikir yürütme becerilerini geliştirirler.
  • Bilimsel araştırma yöntemlerini uygular ve sonuçlarını paylaşabilirler.
  • Deney yapma, deney şartlarını değiştirme, sonuçları raporlama ve analiz etme yeteneklerini geliştirirler.
  • Bilimsel literatürü tanır ve bilimsel kavramları kullanırlar.
  • Laboratuvar kullanma ve güvenli deney yapma yöntemlerini öğrenirler.
  • Doğa olaylarını, canlıları ve canlı türlerini tanır ve aralarındaki ilişkileri anlamlandırırlar.
  • Bilimin evrensel yapısını anlar, uluslararası bilim üretme ve paylaşma yollarını öğrenirler.