Her ebeveyn ve her öğretmen için ilkokul çağında ki bir çocuk için kafa kurcalayan sorulardan birisi de sınıf öğrencisine kitap okuma nasıl sevdirilir? Sorusudur. Kitap okuma eyleminin bir alışkanlık olarak küçük yaşta kazanılmasının artıları tartışılmaz. Bununla birlikte doğru yöntemler izlenerek sınıf öğrencisine kitap okumanın sevdirilebilmesi daha kolay olur.

Aile Ve Okul Senkronize Çalışmalıdır

Günümüzde eğitim birbirinden ayrılmayan ve sosyal, pozitif, kişisel gelişim gibi her alanda bir bütün olarak devam ettirilmesi gereken, yekpare şekilde ele alınması gereken bir konudur. Bu eğitimin bir parçası da okul çağında ki çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasıdır.

Bu alışkanlığın kazandırılmasında izlenecek doğru yöntemlerin de bir bütün halinde aile ve öğretmenlerin işbirliği çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Aile ile öğretmenler bu konuda salt görüş alışverişi yapmanın yanı sıra birlikte planlı ve organize bir şekilde hareket etmeli ve çocuğun gelişimi için kitap okuma alışkanlığının kazanımını sağlamalıdır.

Sevilen Ve Yaş Grubuna Uygun Kitaplar Tercih Edilmelidir

İlkin sınıf öğrencisine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için onun yaş grubuna uygun ve onun için eğlenceli olacak kitaplar tercih edilmelidir. Bu kitaplar tercih edilirken çocuğun da fikirlerine başvurulmalı ve onun ilgi alanı ön planda tutulmalıdır.

Çocuğun doğrudan dünya klasiklerine ya da kalın kitaplara başlaması ters etki meydana getirir. Küçük yaştan itibaren sevilen, hatta resimli ve etkinlikler barındıran kitaplar tercih edilerek çocuğun kitaplara olan aşinalığı ve ilgisi artırılmalıdır.

Birlikte Düzenli Kitap Okuma Saatleri Yapılabilir

Çocuklar kendilerine söylenenleri uygulamak yerine birlikte uygulanan aktiviteleri daha çok benimser. Bu noktada okul öğretmenleri ve aile iş birliği ile düzenli bir kitap okuma sistemi oluşturulabilir. Örneğin her aile akşamları çocuğu ile birlikte bir saat kadar kitap okuma eylemi gerçekleştirebilir.

Bu sayede çocuk için kitap okuma eylemi herkesin yaptığı, düzenli olarak yapılması gereken bir etkinlik gibi algılanır. Aynı şekilde okulda da öğretmenler tarafından haftada bir ders de olsa kitap okuma dersi yapılabilir. Öğretmen de öğrenciler ile birlikte kitap okumaya vakit ayırır. Bu durumda çocuklar için kitap okuma alışkanlığı kazanmak kolaylaşır.

Kitap Hediye Edilebilir

Öğretmenlerin öğrencilerine belli başarılarını teşvik edici şekilde ödüllendirmesi çocuklar için başarıyı daha somut ve eğlenceli bir hale getirir. Üstelik bir kitaba başarı sonucunda elde edilen ödül olarak ulaşılması çocuk için kitaba verilen anlam ve değeri artırıcı bir faktör oluşturur.

Derslerdeki ya da okul içinde yapılan etkinliklerdeki başarıları ve azmi kitap ile ödüllendirmek önemlidir. Aile için de aynı durum geçerlidir. Çocuğa bir başarı sonucunda kitap hediye etme yoluna başvurulabilir.

Kitap Okuma Yarışmaları Yapılabilir

Sınıfta eğlenceli bir rekabet ortamı oluşturmak adına kitap okuma konusu bir yarışa, oyun çevrilebilir. Bu sayede sınıfta çocuklar birbirleri ile kitap okuma konusunda yarışacaklar ve birbirlerini bu konuda geçmeye çalışacaklardır. Çocuklar arasında kitap okuma yarışmaları neticesinde öğretmenler tarafından kendilerine çeşitli hediyeler verilebilir.

Bu ödüller verilirken çocuğun sınıf önünde övülmesi ve tebrik edilmesi çocuğa haz vereceği gibi diğer öğrencilere de örnek olacaktır. Bu yarışmaların ve etkinliklerin öğretmen yanı sıra aile tarafından da bilinmesi ve teşvik edilmesi öğrenci üzerindeki etkiyi artıracaktır.

Kitapların Önemine Değinilmelidir

Çocukların kitap okuma bilinçlerinin geliştirilmesi amacıyla kitap okuma eyleminin onlara kazandırdıklarından sık sık bahsedilmelidir. Kitap okuma alışkanlığının gereksiz ve asosyal bir aktivite, vakit kaybı gibi görülmemesi gerekir. Öğretmenler ve aileler bu konuda çocukları ile sık sık konuşma yaparak kitap okuma alışkanlığının kazanımlarından bahsetmelidir.

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir