Pek çok ebeveyn çocuklarının eğitimi için endişe ederken şu soru akıllarına gelir: okul hayatımızdaki sanatın önemi nedir? Sanat pek çok anlamda öğrencilerin becerilerini geliştirir. Duyguları ve davranışları üzerinde etkili olur. Bu nedenle de okul öncesinden başlayarak sanat eğitimine önem verilmesi gerekir. Ancak değeri çok da anlaşılmayan okul hayatımızdaki sanatın önemi nedir? Sanat Eğitimi Neden Önemlidir?

Ebeveynlerle birlikte eğitimcilerin de sormaları gereken soru şu: okul hayatımızdaki sanatın önemi nedir? Sanat, insan gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Sanat, çocuklara yaratıcı düşünme başta olmak üzere pek çok zihinsel beri kazandırır.

Sanat yoluyla öğrenciler kendilerini, etraflarındaki insanları ve koşulları paylaşmayı ve yansıtmayı öğrenirler. Sanat, hayattaki zor anlardan geçebilmek ve kişisel zafere giden yolda engelleri ve önyargıları yıkabilmek için kişide benlik saygısını güçlendirirken içsel güvenliği teşvik eder.

Sanat Eğitiminin Zihin Üzerindeki Etkisi Nedir?

Sanatın gençler üzerindeki etkisi üzerine yapılan son araştırmalara göre sanatın beynin her iki tarafını da uyardığı kanıtlandı. Bu araştırmalar, sanat takipçisi olduklarını söyleyen gençlerin daha iyi okuma eğiliminde olduklarını ve çalışmalarında daha iyi akademik performansa sahip olduklarını göstermektedir.

Sanat, fiziksel yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, genç beyinlerin ruhundaki boşlukları da besler. Özellikle sanatsal yaratıcılık çocukların beyinlerini daha çok geliştirecektir.

Sanat Eğitiminin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

Sanat eğitimi çocuklara zihinsel ve bedensel pek çok fayda sağlar. Bu yararlar farklı sanatsal etkinlikler yoluyla teşvik edilebilir. Bu yararlar arasında şunlar yer almaktadır:

Sanat, öğrencileri daha fazla dahil eder. Sanatta ellerinizi kullanmanız, sonuçları hemen görmeniz, somut ürünler geliştirmeniz ve başkalarıyla işbirliği yapmanız gerekir. Bu, bir sandalyede oturup saatlerce bir öğretmeni dinlemekten çok farklıdır.

Çocuklar olumlu alışkanlıklar, davranışlar ve tutumlar öğrenir. Sanat, okullarda olumlu bir ortam yaratır. Sanat eğitimi müfredata entegre edildiğinde disiplin sorunlarının azaldığı ve öğretmenlerin öğretimde daha etkili olduğu görülmüştür. Bir müzik aleti çalmayı, resim yapmayı, dans etmeyi veya koroda şarkı söylemeyi öğrenmek, öğrencilere küçük adımlar atmayı, gelişme için pratik yapmayı, ısrarcı ve sabırlı olmayı öğretir.

  • Sanat yaratıcılığı geliştirir. Araştırmalar, sanat eğitimi alan öğrencilerin okulda hiç sanat dersi almamış öğrencilere göre yaratıcılık testlerinde daha başarılı olduklarını göstermiştir.

  • Öğrenciler önemli entelektüel yetenekleri bilerler. Okullarda sanat, diğer akademik alanlarda ve okul dışındaki yaşamda yararlı olan daha yüksek düşünme düzeylerini teşvik eder.

  • Sanat, farklı kavramlar öğrenmek için yöntemler öğretir. Öğrenciler nota okudukça, müzik besteledikçe, bir enstrüman çalarken, dans adımlarını ezberledikçe, resim yaparken ve bir drama canlandırırken aynı zamanda yeni kavramlar geliştirmeyi, kelime dağarcıklarını geliştirmeyi ve dili anlamayı da öğrenirler.

  • Sanat, matematiği öğrenmeye yardımcı olur. Sanat, matematiksel düşünmeyi teşvik eden ölçüm, sayılarla uğraşma ve orantılı düşünmeyi gerektirir.

  • Sanat, diğer alanlarda öğrenmeyi genişletir ve zenginleştirir. Sanat eserleri, tarihin belirli dönemleri hakkında bilgi edinmek için görsel bir bağlam sağlar. Müzik, resim ve drama edebiyatı canlandırır.

  • Öğrenciler ekip çalışmasını uygular. Bir tiyatro prodüksiyonu, bir konser veya bir sanat gösterisi geliştirerek öğrenciler, ortak bir amaç için başkalarıyla işbirliğinin önemini öğrenerek ekip çalışması uygularlar.

  • Sanat liderliği geliştirir. Sanat derslerimize katılan öğrenciler, karar verme, strateji oluşturma, planlama ve yansıtma gibi önemli liderlik becerilerini geliştirirler. Ayrıca, dünyayı olumlu yönde etkileyebileceklerini bilerek kişiliklerini ve kimliklerini geliştirerek bu becerileri etkin bir şekilde kullanmaya hazırlanırlar.

Tüm bu becerileri ve kazanımları iyi bir sanat eğitimi programı ile başarmak mümkündür. Sanat dersleri ve etkinlikleri ile öğrenciler şu soruyu kendilerine sorar hale gelebilir: okul hayatımızdaki sanatın önemi nedir?

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir