Rehberlik Hizmetlerinin Temel Amacı Nedir?

Okullarda uzun süredir verilen hizmetlerden biri de rehberlik hizmetidir. Rehberlik hizmetleri her okulda genelde bir tane psikolojik danışman olacak şekilde bulunur. Rehberlik hizmetlerinin öğrenci için katkısı oldukça büyüktür. Rehberlik hizmetlerinin amaçlarının tamamı hem öğrenciyi hem de okulu düşünecek şekildedir.

Önce öğrencinin sorunlarını ve sıkıntılarını çözme amacıyla, ardından da okuldaki huzuru sağlama amacıyla danışanlarına destek vererek yanlarında olur. Öğrenciler birçok sebepten rehberlik hizmetlerini tercih edebilir. Sebep olmadan da sadece sohbet etmek ve rahatlamak amacıyla rehberlik hizmetinden destek alınabilir.

Rehberlik Servisinin Görevleri Nelerdir?

Okullarda bulunan rehberlik hizmetleri, öncelikle öğrenciyi tanımayı ve öğrencinin de kendisini tanımasını sağlar. Okul hayatında okulda bulunan birçok öğrenci birbirleriyle problem yaşayabilir. Aynı zamanda öğretmenleriyle, aile bireyleriyle ya da diğer başka şekillerde problemler yaşayabilirler. Bu problemler öğrencileri psikolojik olarak yıprattığı gibi derslerine de olumsuz etki eder.

Derslere odaklanamama gibi sorunların yanı sıra davranış konusunda da eksikleri için destek alabilir. Burada en önemli görev psikolojik danışman olarak rehberlik hizmetinde görev yapan kişilere düşer. Öğrenciyi mutlu etme ya da daha büyük bir mutsuzluğa sürükleme mümkündür. Öğrenciler, rehberlik servisine gelerek sıkıntılarına çözüm almayı ve destek almayı bekler.

Burada rehberlik danışmanı, öğrencilere hassas davranmalı, onu yargılamadan onu anlamaya çalışmalıdır. Aynı zamanda ders konularında da destek olarak onlara çalışma disiplini kazandırma gibi konularda yardımcı olabilirler.

Rehberlik Hizmetinin Amacı

Okullarda bulunan rehberlik bölümlerinin temel amacı, öğrenciyi kaybetmeme ve toplumda bulundurmadır. Öğrenci ne ya yaşarsa yaşasın, hangi sorunu olursa olsun psikolojik danışman hizmeti vererek öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve sorunlarıyla baş etmelerini amaçlar. Bu amaçları doğrultusunda her öğrenciye, onun karakterine göre bir yaklaşım belirleyerek yaklaşmak gerekir.

Aksi takdirde öğrenciyi bu hizmetten uzaklaştırarak onu tanıyamadan ya da sorununu çözemeden kaybetmiş olursunuz. Rehberlik görevinin temel amacı bilgi verme, yol gösterme, gerektiğinde yardım etme ve kendini tanımasına fırsat verme olarak tanımlanır.

Öğrencilere de rehberlik hizmetinin amacı ve görevi anlatılırsa, ön yargıları olmadan rahatlıkla desek alabilirler. Aksi takdirde disiplin kurulu gibi sert ve yargılayıcı bir hizmet olduğunu düşünen öğrenciler bile vardır.

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir