Okul kulüplerinde ne yapılır? Okullarda öğrenci kulüpleri öncelikle tüm öğrenciler için oldukça faydalıdır. Okulda öğrencinin sosyal açıdan aktifleşmesini sağlar ve öğrenciler arasında birleşme, iletişim, dayanışma ve paylaşma açısından olumlu etkileri vardır.

Okul Kulüpleri Tüzükte Nasıl Yer Alır?

Okul kulüpleri okul tüzüğünde de yer aldığı gibi faaliyet alanları doğrultusunda faaliyetler oluşturur. Seminerler, konferanslar, paneller, açık oturumlar düzenleyebilirler. Ayrıca turnuvalar, yarışmalar ve geziler, turlar gibi eğlence faaliyetleri oluşturabilir ve kültürel etkinliklerde bulunabilirler.

Okul Kulüplerinin Amaçları Nelerdir?

Okul Kulüpleri öğrencilerinin amacı sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler ile bireysel gelişimlerini desteklemenin dışında toplum bilincinin oluşmasını sağlar. Ayrıca boş zamanlarını değerlendirmelerini, dinlenmelerini sağlamak ve akademik gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Okul Kulüpleri Neden Önemlidir?

Okul Kulüpleri gerek sosyal hayat gerekse de iş hayatı açısından öğrenciler için oldukça önemli bir yeri vardır. Öğrencilerin kendilerini geliştirmek istediği, ilgilenmek istediği alanlara yönelik alternatif kulüpler bulmak mümkündür.

Öğrenciler üniversite bünyesinde düzenlenen seminerlere katıldıklarında buralarda sertifika elde etme imkanı vardır. Farklı kulüplere katılmak her öğrenci için ayrı bir deneyim ve tecrübe kazandırır. Okul kulüpleri neler olabilir? Kültür ve Edebiyat, Tiyatro, Folklor, Müzik, Gezi ve Turizm, Çevreyi Koruma ve Spor kulüpleri olarak örnekler vermek mümkündür.

Bir Okul Kulübü Ne Tür Çalışmalar Yapabilir?

Bir okul kulübü ne tür çalışmalar yapabilir? ki diye düşünebilirsiniz. Örneğin;

  • Demokrasinin önemini arkadaşlarına anlatabilir.

  • Yurttaşlık görevlerini anlatabilir.

  • Okul ve sınıf gazetelerini oluşturabilir ve bu amaçla yazılar, şiirler ve resimleri panoda sergilemek gibi

Okul Kulüp Evrakları Nelerdir?

Okul kulübü sosyal kulüp dosyasında bulunması gereken evraklar;

  • Öğretmen ve kulüp tanıtım sayfası

  • İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, Türk Bayrağı, Atatürk Portresi

  • Kulüp Öğrenci Listesi

  • Sosyal Kulüple İlgili Yönetmelikler

  • Okul Kulüp Tüzüğü

  • Okul Kulüp Öğrenci Dağılımının Tüzükte Yer alması

  • Okul Kulüp Yıllık Çalışma Planı

Bunların dışında eklemeler de yapılabilir.

Okul Kulüpleri ve Görevleri Nelerdir?

Okul kulüplerinin kuruluşundan sonra müfredat çerçevesinde belli görevleri vardır. Bunların başında ve en önemli görevi aslında kulübü temsil etmektir ve bu görevi kulüp üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye vermektir. Ayrıca okul kulüp yetkilisi şube kurucularına yetki verir. Okul Kulübünün gelir ve gider hesaplarına dair işlemlerini yapar ve bir sonraki gelecek döneme ait bütçe hazırlığı yapar ve sonrasında okul kulüp genel kuruluna sunar. Okul kulübüne üyelik başvurularını değerlendirir ve karara bağlanmasını sağlar.

Okul Kulüplerinde Kulüplere Katılmak Zorunlu Mudur?

Okulda öğrenci kulüplerinin amaçları, çalışma esasları ve kulüp tanıtımına yönelik açıklamalarda b ulunmak ve eğitim kurumu yönetimini sağlamaktır. Okul kulüpleri sosyal etkinlikler kurulu danışman öğretmenler ve sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından yapılır. Okulda eğitim alan her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunlu hale getirilmiştir.

Okul Kulüp Organları Nelerdir?

Okul Kulüpleri de diğer kulüpler gibi teşkilata kayıt ve tescili yapılan aşağıda belirtilen organları oluşturması zorunludur:

1- Genel kurul

2- Yönetim kurulu

3- Denetim kurulu

Okul kulüpleri oluşturulan bu organlar tarafından yönetilir ve denetlenir.

Okul kulüplerinde bir kulübe üye olmak bir öğrenciye getirisine değinecek olursak, öğrencinin kendi ilgi alanına uygun herhangi bir kulüp bulunmazsa farklı bir dal oluşturularak müfredata uygun olacak şekilde yeterli sayıya ulaşıldığında kendi öğrenci kulüplerini oluşturabilmeleri mümkündür. Okul kulüplerinde öğrenci kulüplerinin en büyük yararlarından biri, öğrenciler arası iletişimi arttırması, sosyalleşmeyi sağlaması, network sağlaması ve kişisel yetkinlikleri artırmasının dışında kişisel özgüveni fazlasıyla desteklemektedir.

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir