Ortaokul

AnasayfaOrtaokul

My Ortaokulu eğitim modeli;

Öğrencilerini ulusal ve uluslararası projelere ‘’akademik, kültürel, sanatsal ve sportif’’ yaklaşımları harmanlayarak yönlendiren, öğretmenleri ve çevresiyle işbirliği içerisinde, ahlaklı ve başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim modeli sunar.

Hedefimiz; akademik olarak donanımlı, İngilizceyi etkin kullanabilen, öğrenmenin hayat boyu süreceğini özümsemiş, çevresine karşı duyarlı, tüm ahlaki değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

Akademik yaklaşımımız; öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunmayı önceleyen, yenilikçi ve donanımlı öğretmenler eşliğinde onlara olumlu birer rol model yaklaşımı sergileyebilmektir.

Eğitim sistemimiz; bilgiye ulaşabilen, yorumlayan, üretebilen ve katılımcı olma konusunda motivasyonu yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. 

Neden My Ortaokulu;

Ortaokullarımızda;

  • Kendini başarıyla ifade edebilen ve ahlaki değerleri önceleyerek hareket eden öğrenciler yetiştirilir.
  • Özdenetimi yüksek, sorumluluklarını bilen, insanlara ve sahip olduklarına özenle yaklaşan öğrenciler hedeflenir.
  • Öğretmenleri, ailesi ve çevresel tüm faktörlere karşı sevgi ve saygıyla yaklaşan öğrenciler yetiştirmek için rol model olunur.
  • Hedef oluşturabilen ve bu hedef doğrultusunda ilerleyebilen öğrenciler olmaları için motivasyon sağlanır.
  • Birbirinden değerli ve tecrübeli öğretmenlerle öğrenciler hayata hazırlanır.
  • Öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilerek akademik, sosyal ve kültürel destekleme yapılır.
  • Öğrencilerin akademik eksiklikleri, bireysel olarak çözümlenerek süreç ilerletilir.
  • Okul-aile işbirliği üst düzeyde ele alınarak, doğru rehberlik edilir. 
  • Ortaokulu bünyemizde tamamlayan öğrencilere, güçlü bir akademik destek verilerek, ulusal ve uluslararası geçerliliği yüksek olan liselerde eğitim görmeleri sağlanır.