İnsan Kaynakları

Anasayfaİnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

Eğitim sektöründeki başat faktörün insan olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Murat Yıldırım Eğitim Kurumlarında görev yapan her kademedeki insanın, aynı kurumsal hedefe yönelik faaliyet göstermesini amaçlıyoruz. İnsan Kaynakları Birimi’mizin temel işlevi,  “kurumsal aidiyet” duygusu geliştirerek okullarımızdaki verimliliği en üst düzeye çıkarmayı; bu amaç için tasarlanmış programları yönetmeyi ve geliştirmeyi içerir.

Bu prensipler çerçevesinde İnsan Kaynakları Birimi’mizin faaliyet alanı şunlardır:

  • İş tanımları yaparak personelin görev ayrımlarını, yetki ve sorumluluklarını belirlemek
  • Etkin iletişimle yöneticiler, öğretmenler ve diğer çalışanlar arasında tam koordinasyon sağlamak
  • Kurumlarımız bünyesinde ilk kez görev alan personellere uyum çalışmaları yapmak
  • Bireysel ayrılıkları dikkate alarak çalışanlarımızın güçlü yönlerini ön plana çıkarmak
  • Çalışanların motivasyonlarını yükseltecek ölçülebilir hedefler belirlemek
  • Kişilerin kendilerini kanıtlamalarına imkân sağlayacak fırsatlar oluşturmak
  • Sistem ve müfredat değişiklikleri, teknolojik gelişmeler vs. konularında kurumu zinde ve lider konumda tutmak

Bizimle çalışmak isterseniz MY Okulları İş Başvuru Formunu doldurunuz.