Misyonumuz

Misyonumuz
 

Türk Milli Eğitim Temel Kanunu hedef ve ilkeleri çerçevesinde, “Yaşamlarını kazanmakta mahir, eleştirel düşünen, kendisine, ülkesine ve çağına sorumlu, yaşam boyu öğrenen, dürüst, kararlı, üretken, mutlu, güvenli, kendi kültürünü özümsemiş ve farklı kültürlere anlayışlı, ülke geleceğini biçimlendiren gençler yetiştirmek" misyonumuzu oluşturmaktadır.