İlkokul

Alanında üst düzey bilgi ve beceriye sahip, kamuoyunca çok iyi tanınan ilkokul öğretmenleri ile verilen nitelikli eğitim ve öğretim.
İngilizce, drama, halk oyunları, satranç, müzik, resim ve spor alanlarında düzenlenen etkinliklerle çocuklarımızı güçlendirmek ve çocuklarımıza boş zamanlarında uğraşabilcekleri sosyal-kültürel uğraş alanları kazandırmak amaçlanır.
Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimiz duyarlılık kazanır. Projeye katılanlar bir işi başarmanın verdiği mutlulukla çalışmalarını sürdürürler.
Olumlu rekabetin güçlenmesi sağlanır. Amaca ulaşmak için planlı çalışmanın ve işbirliğinin önemi kavratılır.
Toplumu aydınlatan birer meşale olmayı öğrenirler.
Kolej eğitimi sonunda en az bir enstürman kullanabilen ve en az bir sosyal faaliyete katılan bireyler yetiştiriyoruz.